Avbrutt Fortellinger om abort

Abort er en vanlig erfaring blant norske kvinner. Om lag 30 prosent tar abort i løpet av livet – i tillegg er spontanabort utbredt. Likevel er abort et tema som er underkommunisert og tabubelagt.

Blant kvinnene du møter i boka, som er åpne om sin erfaring med abort, er tidligere kickbokser Thea Næss, treningsinfluenser Stine Hartmann, livsstilsinfluenser Celina Karine Myhra og Karoline Myrland Karisaari, aktivist i organisasjonen Løvemammaene.

Avbrutt – Fortellinger om abort

Da June Holm ble uønsket gravid og tok abort, følte hun på både ensomhet, skam og skyldfølelse. Da Vilde Bratland Hansen ville være en god støtte for en venninne som gjennomgikk en abort, fant hun ikke litteratur som kunne være til hjelp. De to forfatterne bestemte seg for å snakke med norske kvinner om hvordan de opplever både provosert abort og spontanabort. For noen er opplevelsen uproblematisk, mens andre synes valget er vanskelig – og noen står i en utfordrende livssituasjon. Kvinnene har ulike historier, men de fleste deler samme ønske: Vi må snakke mer om abort!

Da June Holm ble uønsket gravid og tok abort, følte hun på både ensomhet, skam og skyldfølelse. Da Vilde Bratland Hansen ville være en god støtte for en venninne som gjennomgikk en abort, fant hun ikke litteratur som kunne være til hjelp. De to forfatterne bestemte seg for å snakke med norske kvinner om hvordan de opplever både provosert abort og spontanabort. For noen er opplevelsen uproblematisk, mens andre synes valget er vanskelig – og noen står i en utfordrende livssituasjon. Kvinnene har ulike historier, men de fleste deler samme ønske: Vi må snakke mer om abort!

Forfatterne dokumenterer ulike abortprosesser og lar også helsepersonell komme til orde. Slik skaper Avbrutt – fortellinger om abort større forståelse og mer åpenhet om et viktig tema.  


Innhold:

DEL 1 – Valget

1: Veien til selvbestemmelse

2: Hva vil andre si og mene?

3: Når passer det å få barn? 

4: Når regnestykket ikke går opp

5: Når helsen ikke tillater det

6: Ulike syn og holdninger

7: Skal, skal ikke? 


DEL 2 – Prosessen

Kirurgisk og medikamentell abort 

Spontanabort

Abortnemnd 

Fosterantallsreduksjon

Abort i utlandet

Utrygg abort


DEL 3 – Tiden etter

Følelsene etter abort

Manglende oppfølging

Hva bør andre si og gjøre?


DEL 4 – Hvor er vi i dag?

Hvorfor snakker vi ikke mer om abort?

Hvorfor lærer vi ikke mer om abort?

Abort i dag og i fremtiden


1500+

Bøker solgt

290+

Sider

1

Land

15 000+

Følgere