Takk til alle som har bidratt

11/09/2023

Takk til alle som har bidratt til at boken har blitt til. Den største takken sendes til alle kvinnene som har delt sin historie med oss. For mange har det kostet å fortelle, og vi er ydmyke over tilliten de har vist. Det er deres fortellinger og erfaringer som gjør denne boken unik. Vi er overbevist om at deres åpenhet vil utgjøre en forskjell for andre kvinner som har tatt eller kommer til å ta abort.

Vi vil også takke dere som tror på og lytter til kvinner som forteller sin historie. Dere som er der for kvinnene før, under og etter en abort. Dere som sier «det har jeg også opplevd» og minner andre på at de ikke er alene. Dere som har gått foran og banet vei. Dere som tar kampen nå, og i fremtiden.

Takk også til alle fagpersoner som raust har delt sin kunnskap med oss: Andrea Skaarer Kreutz, Anne Eskild, Anneli Rønes, Anja Emilie Kruse, Bente Sommerfeldt, Berit Austveg, Benedicte Remme, Elin Erland, Elisabeth Skreosen, Ellen Aanesen, Eva Sommerseth, Eva-Johanne Meldahl, Gina Stensrud, Gro Isachsen, Gunhild Hugdal, Guro Korsnes Kristensen, Hanne Nygaard, Hege Christine Sørensen, Hege Evensen, Hilde Langvann, Idun Røseth, Kari Tove Elvbakken, Kirsten Hald, Kjell Åsmund Blix Salvesen, Marianne Kjelsvik, Marit Stene Severinsen, Marius Johansen, Mette Løkeland-Stai, Peder Kjøs, Rabia Khan, Silje Sætre, Siri Kløkstad, Sølvi Marie Risøy, Ståle Sagabråten, Thorbjørn Brook Steen, Vivi Helen Skreppedal, Wenche Johansen Førde og Aase Devold Pay.

En spesiell takk til Tine Sande, som har tatt seg tid til å svare på spørsmål til alle døgnets tider. Det har vært helt avgjørende for at vi – to journalister som i utgangspunktet ikke kan så mye om medisinske spørsmål – har kommet i mål med denne boken. Også Amathea, Blå Kors, Dixi Ressurssenter, Folkehelseinstituttet, Pro Sentret, Oslo universitetssykehus, Senter for papirløse, Sex og samfunn, Sex og politikk, Helsedirektoratet, representanter fra Abortutvalget og ansatte på andre norske sykehus som vi har snakket med, fortjener en takk.

Tusen takk til forlaget Res Publica, som har hatt tro på boken vår. En spesiell takk til vår redaktørMarte Stubberød Eielsen. Dine kommentarer, spørsmål og refleksjoner har løftet denne boken til et nytt nivå. En stor takk går også til Kjersti Velsand for språkvask, kloke tilbakemeldinger og råd.

Bokdesign

Johanne Hjorthol takkes for designet på boken "Avbrutt – fortellinger om abort".

Forfatterportrett 

Siw Pessar takkes for forfatterportrett som står i stil med omslaget på boken.

Det faglitterære fond

Boken ville heller aldri blitt til hvis det ikke hadde vært for økonomisk støtte fra Det faglitterære fond og Stiftelsen Fritt Ord.

Fritt Ord

Forfatterne har mottatt støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Det faglitterære fond. Prosjektet har mottatt støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.