BLOGG

Takk til alle som har bidratt til at boken har blitt til. Den største takken sendes til alle kvinnene som har delt sin historie med oss. For mange har det kostet å fortelle, og vi er ydmyke over tilliten de har vist. Det er deres fortellinger og erfaringer som gjør denne boken unik. Vi er overbevist om at deres åpenhet...

Bokbeskrivelse: Abort er en vanlig erfaring blant norske kvinner. Om lag 30 prosent tar abort i løpet av livet – i tillegg er spontanabort utbredt. Likevel er abort et tema som er underkommunisert og tabubelagt.Da June Holm ble uønsket gravid og tok abort, følte hun på både ensomhet, skam og skyldfølelse. Da Vilde Bratland Hansen ville være en god...

Bildene viser omslaget av boken Avbrutt – fortellinger om abort, med forfatterbio og bokbeskrivelse. Omslaget er designet av Johanne Hjorthol.